Pavel Trtílek a Jan Krupa
Vůně třešňových květů
Režie: Karel Nezveda
Absurdní drama o minulé, dnešní i budoucí společnosti a o věcech, které nejdou změnit... „Žijeme v temném věku, vychytrale osvětleném umělým světlem, aby nikdo nebyl schopen říci, jak moc se doopravdy setmělo.“